SC Ecolect Serv SRL

Colectare Deseuri Deseuri Petroliere / Uleiuri Uzate Alba reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Colectare Deseuri - Alba - Deseuri Petroliere / Uleiuri Uzate.


Sc Ecolect Serv Srl are ca principal obiect de activitate : colectarea, transportul, tratarea eliminarea deșeurilor periculoase și nepericuloase.

    Seriozitatea și profesionalismul au făcut ca Sc Ecolect Serv Srl să devină un partener de încredere pe piața deșeurilor. Suntem specializați in colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase.

     Obiective:
          – creșterea calitații serviciilor si eficientizarea lor.
          – dezvoltarea durabiă a serviciilor.
          – protecția mediului înconjurator.
          – împlementarea unor proiecte de recuperare și reciclare a materialelordeseuri_petroliere_400_01     Pentru desfasurarea în bune condiții a activității de colectare și transport al acestor deșeuri periculoase și nepericuloase, cu respectarea legislației în vigoare, Ecolect Serv Srl deține un parc auto format din:

          -  Autoutilitare cu capacitate de 3,5 tone, dotate cu instalație frigorifica, semnalizate și inscripționate grafic in conformitate cu dispozițiile codului ADR.
           -  Autoutilitare speciale (Vidanje cu capacitati de încarcare: 10m3 respectiv 11m3).
           -  Autoutilitare cu prelată(capacitate 3.5 tone, 7.5tone, 12 tone si 22tone).
           -  Autoutilitara speciala (platforma pentru transportul vehiculelor scoase din uz).
           -  Autoutilitara speciala (camion cu macara capacitate 7.5 tone).
           -  Autoutilitara speciala (desfundare canalizare cu inalta presiune).

Servicii

     Servicii specializate de colectare şi tratare/eliminare reziduuri petroliere, uleiuri uzate, slopsuri, slamuri petroliere, produse petroliere depreciate, servicii specializate curăţare-ecologizare, în principal a rezervoarelor petroliere, curăţare bazine, bataluri, în care au fost depozitate produse petroliere dar şi activităţi complementare ale acestora.

  •    uleiuri uzate
  •    filtre uzate
  •    uleiuri vegetale

       Cantitate şi conţinut
     Deşeurile periculoase reprezintă aproximativ 1% din totalul deşeurilor generate în Europa. Deşeurile sunt clasificate ca fiind periculoase dacă prezintă sau nu anumite caracteristici.

     Modalităţi de gestiune
     Principalele căi de eliminare sunt depozitarea pe rampa de deşeuri, incinerarea şi tratarea fizică sau chimică. Cât priveşte recuperarea, o mare parte a deşeurilor periculoase este reciclată sau incinerată pe post de combustibil.


    Impact ecologic
   Deşi deşeurile periculoase reprezintă doar aproximativ 1% din toate deşeurile generate în Europa, ele pot prezenta risc potenţial atât pentru sănătatea umană cât şi pentru mediu. Deşeurile periculoase fac în genere obiectului unor legi speciale şi implică o gestiune specială pentru a ne asigura că alementele periculoase sunt separate şi tratate diferit faţă de cele nepericuloase.