REPLAST PRODPLAST SRL

Colectare Deseuri Deseuri Hartie si Carton Arges reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Colectare Deseuri - Arges - Deseuri Hartie si Carton .


       Politica firmei noastre este de a reduce costurile beneficiarilor nostri, in ceea ce priveste gestionarea deseurilor astfel, calitatea serviciilor, preturile practicate si raspunsul rapid la solicitarea clientului, ne-au propulsat in pozitia de lider local de piata, in acest domeniu.
        REPLAST PRODPLAST SRL se preocupa de instruirea continua a personalului, pentru a fi mereu la curent cu tot ce este nou si pentru a fi mereu pregatit in fata provocarilor.
        Noi urmarim satisfacerea clientilor nostri la un nivel inalt, prin oferirea celor mai bune combinatii de pret si calitate a produselor si serviciilor cerute de clienti.

Related image

Servicii

  •     Ambalaje deseuri_hartie_400_01
  •     Hartie
  •     Carton
  •     Deseuri
  •     Produse din Hartie
  •     Recuperare Hartie
  •     Hartie pentru Ziar

Legea nr. 249/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din 30 octombrie 2015, reglementează modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

Sunt supuse prevederilor acestei legi toate ambalajele introduse pe piaţă, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Cui îi revine responsabilitatea?

Operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru colectarea și valorificarea întregii cantități de ambalaje devenite deşeuri, după cum urmează:

a) operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile de ambalaje generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor pe care le introduc pe piaţa naţională, cu excepţia ambalajelor de desfacere;

b) operatorii economici care supra-ambalează produse ambalate în vederea revânzării/redistribuirii pe piaţa naţională sunt responsabili pentru deşeurile de ambalaje generate de ambalajele utilizate pentru supra-ambalare;

c) operatorii economici care comercializează sau distribuie gratuit, pentru prima oară, pentru piaţa naţională ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile de ambalaje generate de respectivele ambalaje;

d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional ambalaje sunt responsabili pentru deşeurile de ambalaje generate de respectivele ambalaje.

 

Related image

 

Preluarea responsabilităţii

Operatorii economici sunt obligați să asigure preluarea de la beneficiari și de la consumatori a deșeurilor de ambalaje pentru care sunt responsabili și să asigure valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi, respectiv, reciclarea acestora.

Obligaţiile operatorilor economici se pot realiza:

a) individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse sau;

b) prin intermediul unui operator economic autorizat de către comisia constituită la nivelul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (3) lit. b), şi anume societăţile de preluare a obligaţiilor de colectare/reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje, sunt obligați să preia obligaţiile operatorilor economici prevăzuți la art.16 alin. (1) distinct pentru ambalajele care devin deșeuri în cadrul activităților de producție și distribuție/comercializare, respectiv în gospodăriile populației și să evidențieze distinct modul de gestionare a celor două categorii.reciclare_carton_400_04.

Societăţile care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate au obligaţia să asigure reciclarea deșeurilor de ambalaje preluate în limita cantităţilor de ambalaje preluate care devin deșeuri în cadrul activităților de producție și distribuție/comercializare.

Acestea au obligaţia să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale sau după caz cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin care:

a) să asigure valorificarea tuturor deşeurilor de ambalaje colectate separat de la gospodăriile populaţiei;

b) să preia obligațiile de îndeplinire a obiectivelor de valorificare, inclusiv de reciclare referitoare la deșeurile de ambalaje prevăzute în planurile județene de gestionare a deșeurilor;

c) să participe alături de autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale sau după caz cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară la organizarea în condițiile legii a vânzării materialelor din deșeurile de ambalaje către operatorii economici reciclatori/valorificatori;

d) să plătească diferența dintre costurile stabilite prin tariful/taxa de salubritate pentru colectare, transport și, după caz, sortare și stocare temporară, pentru întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare, inclusiv reciclare și veniturile obținute din încredințarea prin vânzare a materialelor din deșeurile de ambalaje.

Aceste obligaţii se aplică în limita cantităţilor de ambalaje care devin deșeuri în cadrul gospodăriilor populației preluate prin contract de către operatorii economici care preiau obligațiile producătorilor de ambalaje și produse ambalate.

Lista ambalajelor care se consideră că devin deșeuri în gospodăriile populației se aprobă prin ordin al ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Societăţile de preluare de responsabilităţi au obligația de a încheia contracte cu operatorii economici care colectează deșeuri de ambalaje municipale prin achiziție de la populație în vederea asigurării valorificării prin reciclare a acestora. Totodată au obligația de a face publică pe propria pagină de internet lista colectorilor și a valorificatorilor cu care au încheiat contracte în scopul îndeplinirii obligațiilor.

Galerie foto