Procedeul de tratarea a deșeurilor: Incinerarea

Datorită multitudinii și diversității deșeurilor, există mai multe procedee de tratare și eliminare a acestora.  Printre procedeele termice din cadrul tratării deșeurilor, se numără: incinerarea deșeurilor, coincinerarea deșeurilor și procesul de uscare, piroliza deșeurilor. Cel mai important process termic la ora actuală este incinerarea deșeurilor.

Incinerarea este una dintre cele mai vechi și eficiente metode pentru eliminarea deşeurilor. Pe baza  tipului de deşeuri, incinerarea poate fi: incinerare la scară mică, la scară medie şi pe scară largă.

Foto: Incinerarea deșeurilor.

Incinerării îi revine sarcina de a trata deșeurile reziduale ce nu pot fi valorificate, pentru a se  ajunge la:

- distrugerea materialelor nocive organice;

- inertizarea deșeurilor reziduale, minimalizând emisiile din aer și apă;

 - reducerea masei deșeurilor de depozit;

- folosirea valorii calorice a deșeurilor reziduale în vederea protejării resurselor de energie;

- transformarea deșeurilor reziduale în materii prime secundare, în vederea protejării celorlalte resurse naturale.

Categoriile de deșeuri ce se pot incinera sunt:

- deșeuri de țesuturi vegetale și animale;

- deșeuri agrochimice;

- deșeuri de la prepararea și procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberilor de cacao, cafelei, ceaiului și tutunului; producerea conservelor; prepararea și fermentarea drojdiei și extractului de drojdie și melasei;

- deșeuri de ambalaje care conțin reziduri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase;

- deșeuri de cauciuc și anvelope scoase din uz;

- deșeuri cu conținut de azbest;

- ulei uzat și filtre de ulei;

- deșeuri de metale feroase și neferoase;

- deșeuri din plastic, sticlă,  hârtie, carton,  lemn sau  textile;

- deșeuri de la echipamente electrice și electronice – DEEE;

- deșeuri de baterii și accumulatori, catalizatori uzați;

- deșeuri de pesticide;

- deșeuri de vopsele, adezivi și rășini conținând substanțe periculoase.

Incinerarea se poate aplica atât deșeurilor municipale colectate în amestec, cât și fracției de deșeuri reziduale. Având în vedere că în deșeurile  municipale predomină componenta biodegradabilă, aceasta împiedică incinerarea deșeurilor municipale fără alți combustibili, conducând astfel la creșterea costurilor de incinerare pe tona de deșeuri municipale.

În cazul deșeurilor periculoase, incineratoarele trebuie să atingă o temperatură de ardere mai ridicată decât în cazul deșeurilor nepericuloase.

Foto: Structura și modalitatea de funcționare a unei instalații de incinerare.

O instalație de incinerare a deșeurilor constă în următoarele domenii de funcționare:

- preluarea deșeurilor;

- alimentarea în unitatea de incinerare;

- eliminarea și tratarea cenușei reziduale;

- tratarea și valorificarea emisiilor.

Incinerarea prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje.

Avantajele incinerării :

-Cantitatea de material solid rezultat în urma arderii (cenușa solidă) reprezintă doar 15-20% din greutatea inițială a deșeurilor;

-Incinerarea generează energie termică sau electrică, asigurându-se transformarea foarte rapidă a deșeurilor în energie, acesta fiind un avantaj al comunităților locale din vecinătatea incineratorului.

-Deșeurile medicale (periculoase), nămolul din stațiile de epurare și celelalte deșeuri incinerate sunt transformate într-o cenușă solidă, un produs final steril, inert, nepericulos, care poate fi folosită ca material de construcție;

-Fluxurile de gaze sunt filtrate înainte de a fi dispersate în atmosferă;

-Incinerarea este rapidă, putând fi distruse cantități foarte mari de deșeuri într-un timp relativ scurt.

Dezavantajele incinerării:

- Este o metodă controversată din cauza problemelor legate de emisia poluanților gazoși;

- Este o metodă scumpă, iar costurile investiției se amortizează în perioade lungi de timp;

- Emisiile rezultate în urma arderii conțin: CO, CO2, apă, cenușă, halogeni, sulf, fluor;

- Dioxidul de carbon (CO2) este un gaz cu efect de seră – contribuie la distrugerea stratului de ozon. Prin incinerarea unei tone de deșeuri menajere solide, se elimină în atmosferă aproximativ o tonă de CO2;

- O parte din cenușa rezultată rămâne în incinerator, sub formă solidă, iar cealaltă parte se elimină în atmosferă;

-Incinerarea produce particule fine, toxice, care se emit în atmosferă chiar și de la instalațiile moderne; tehnologia modernă încă nu a dezvoltat niște metode sau filtre care să blocheze în proporție de 100% emisia de substanțe toxice în atmosferă;

- Emisiile cu potențial toxic ridicat afectează sănătatea umană și calitatea pășunilor din apropiere.

sursa: greenly.ro