Proiect de lege: Contribuţie de 20 lei/kg la Fondul de mediu pentru deşeurile electrice necolectate

Firmele care pun pe piaţă echipamente electrice şi electronice şi operatorii care preiau obligaţiile anuale de colectare a deşeurilor acestor echipamente vor plăti 20 de lei pe kilogram pentru diferenţa dintre obligaţiile anuale de colectare şi cantităţile colectate, potrivit unui proiect de lege.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu a fost pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Mediului.

Proiectul prevede noi categorii de contribuţii la Fondul pentru mediu: o contribuţie de 20 lei/kg de echipamente electrice şi electronice, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare (minim 40 la sută pentru 2016) şi cantităţile efectiv colectate, şi o contribuţie de 5 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare (45% pana la data de 26 septembrie 2016) şi cantităţile efectiv colectate.deee3_400

Operatorii economici autorizaţi/licenţiaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv de baterii şi acumulatori portabili vor plăti la rândul lor aceleaşi contribuţii, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale şi cantităţile efectiv colectate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile.

Alte modificări la OUG 196/2005 vizează utilizarea Fondului pentru mediu.

Astfel, dacă în prezent sunt destinate fonduri pentru îmbunătăţirea utilizării eficiente a energiei în clădiri, se propune ca acestea să fie utilizate pentru efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, fără a se mai preciza că obiectivele sunt clădiri.

Proiectul mai prevede că nu sunt consideraţi eligibili solicitanţii care depun proiecte la Administraţia Fondului pentru Mediu şi care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către stat şi către Fondul pentru mediu, precum şi cei care au fost condamnaţi pentru infracţiuni privind protecţia mediului.

În prezent, OUG 196/2005 îi exclude de la finanţare pe cei care nu şi-au plătit taxele la stat şi contribuţiile la Fondul pentru mediu, precum şi pe cei care sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

sursa: mediafax.ro