SC ECOREC RECYCLING SRL

Colectare Deseuri Deseuri Agricole Bacau reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Colectare Deseuri - Bacau - Deseuri Agricole.


   Ecorec Recycling, colector, valorificator si reciclator autorizat de deseuri cu acoperire nationala, asigura servicii de management integrat al tuturor categoriilor de deseuri reglementate de H.G. 856/2002, cumuland toate serviciile din acest segment: colectare, transport, manipulare/sortare/balotare, depozitare, valorificare, reciclare, eliminare si administrare.

   Principala misiune a Ecorec Recycling este aceea de a limita impactul negativ pe care il au aceste deseuri asupra mediului inconjurator, precum si implicarea noii generatii in campanii de colectare si de constientizare privind nocivitatea acestor deseuri.
   Cu o echipă de profesionişti am reuşit în scurtul timp de existenţa al firmei să ne impunem sistematic şi hotărât, astfel încât la acest moment să fim un partener important pe piaţa deşeurilor.
   Politica firmei noastre este de a reduce costurile beneficiarilor nostri, in ceea ce priveste gestionarea deseurilor astfel, calitatea serviciilor, preturile practicate si raspunsul rapid la solicitarea clientului, ne-au propulsat in pozitia de lider local de piata, in acest domeniu.

 

deseuri_agricole_400_02

Servicii

   Deşeurile agricole sunt compuse din deşeuri organice provenite de la unitatile agricole si zootehnice sub forma de gunoi de grajd, dejectii animaliere, deseuri animaliere de la abatoare si din industria carnii, deseuri vegetale de la fabricile de zahar, ulei, etc.

   Etapele gestionarii deseurilor:

   - Colectarea deseurilor;

   - Transportul deseurilor;

   - Tratarea deseurilor.

   Modalităţi de gestiune

   - Imprăştierea deşeurilor pe sol în condiţii stricte;

   - Compostarea.

   Impact ecologic

   În primul rând scurgerea substanţelor nutritive în apele de suprafaţă care poate cauza supraîncărcarea corpului de apă. Apoi scurgerile din şi stocarea incorectă a  deşeurilor agricole pot ameninţa foarte mult mediul, dacă deşeurile ajung în apele de suprafaţă. De asmenea, activităţile din fermele agricole pot determina emisii de amoniac şi metan care sunt cauze ale acidificării şi contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră.

a1

Lista completa a serviciilor Ecorec Recycling:
-Infrastructura de colectare deseuri prin containere, prescontainere, alti recipienti specifici, etc;
-Transportul si preluarea deseurilor atat prin mijloace de transport proprii cat si prin partenerii autorizati – Glencora;
-Colectarea, gestionarea si dezmembrarea DEEE (Deseuri de Echipamente Electrice si Electronice);
-Colectarea, gestionarea si reciclarea deseurilor reciclabile, conform listelor parte integranta din H.G. 856/2002;
-Colectarea, gestionarea si eliminarea deseurilor nereciclabile, conform listelor parte integranta din H.G. 856/2002;
-Reciclarea materialelor plastice;
-Eliminarea si intermedierea serviciilor din acest segment cu si prin partenerii autorizati – Demeco;
-Administrarea activitatilor de Mediu;
-Gestiunea integrata a tuturor deseurilor;
-Identificarea solutiilor optime pentru fiecare deseu detinut sau generat;
-Administrarea deseurilor de ambalaje si indeplinirea in numele operatorilor economici responsabili a obiectivelor stabilite prin Legea 249/2015, O.U.G. 196/2005 si Metodologiile de calcul al contributiilor datorate catre Fondul pentru Mediu.


eco_400_02