SC ECOREC RECYCLING SRL

Colectare Deseuri Deseuri Chimice si Periculoase Bacau reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Colectare Deseuri - Bacau - Deseuri Chimice si Periculoase.


   Ecorec Recycling, colector, valorificator si reciclator autorizat de deseuri cu acoperire nationala, asigura servicii de management integrat al tuturor categoriilor de deseuri reglementate de H.G. 856/2002, cumuland toate serviciile din acest segment: colectare, transport, manipulare/sortare/balotare, depozitare, valorificare, reciclare, eliminare si administrare.

   Principala misiune a Ecorec Recycling este aceea de a limita impactul negativ pe care il au aceste deseuri asupra mediului inconjurator, precum si implicarea noii generatii in campanii de colectare si de constientizare privind nocivitatea acestor deseuri.
   Cu o echipă de profesionişti am reuşit în scurtul timp de existenţa al firmei să ne impunem sistematic şi hotărât, astfel încât la acest moment să fim un partener important pe piaţa deşeurilor.
   Politica firmei noastre este de a reduce costurile beneficiarilor nostri, in ceea ce priveste gestionarea deseurilor astfel, calitatea serviciilor, preturile practicate si raspunsul rapid la solicitarea clientului, ne-au propulsat in pozitia de lider local de piata, in acest domeniu.

 

deseuri_periculoase_400_01

Servicii

   Deşeurile periculoase provin de la o gamă largă de surse diferite precum gospodăriile, activităţi comerciale sau industriale. Exemplele tipice sunt bateriile, medicamentele, uleiurile minerale, vopselele, răşinile şi adezivii.

   Cantitate şi conţinut

   Deşeurile periculoase reprezintă aproximativ 1% din totalul deşeurilor generate în Europa. Deşeurile sunt clasificate ca fiind periculoase dacă prezintă sau nu anumite caracteristici.

   Modalităţi de gestiune

   Principalele căi de eliminare sunt depozitarea pe rampa de deşeuri, incinerarea şi tratarea fizică sau chimică. Cât priveşte recuperarea, o mare parte a deşeurilor periculoase este reciclată sau incinerată pe post de combustibil.

   Impact ecologic

   Deşi deşeurile periculoase reprezintă doar aproximativ 1% din toate deşeurile generate în Europa, ele pot prezenta risc potenţial atât pentru sănătatea umană cât şi pentru mediu. Deşeurile periculoase fac în genere obiectului unor legi speciale şi implică o gestiune specială pentru a ne asigura că alementele periculoase sunt separate şi tratate diferit faţă de cele nepericuloase.

 

Lista completa a serviciilor Ecorec Recycling:
-Infrastructura de colectare deseuri prin containere, prescontainere, alti recipienti specifici, etc;
-Transportul si preluarea deseurilor atat prin mijloace de transport proprii cat si prin partenerii autorizati – Glencora;
-Colectarea, gestionarea si dezmembrarea DEEE (Deseuri de Echipamente Electrice si Electronice);
-Colectarea, gestionarea si reciclarea deseurilor reciclabile, conform listelor parte integranta din H.G. 856/2002;
-Colectarea, gestionarea si eliminarea deseurilor nereciclabile, conform listelor parte integranta din H.G. 856/2002;
-Reciclarea materialelor plastice;
-Eliminarea si intermedierea serviciilor din acest segment cu si prin partenerii autorizati – Demeco;
-Administrarea activitatilor de Mediu;
-Gestiunea integrata a tuturor deseurilor;
-Identificarea solutiilor optime pentru fiecare deseu detinut sau generat;
-Administrarea deseurilor de ambalaje si indeplinirea in numele operatorilor economici responsabili a obiectivelor stabilite prin Legea 249/2015, O.U.G. 196/2005 si Metodologiile de calcul al contributiilor datorate catre Fondul pentru Mediu.

 

 

deseuri_1_13