TRANSYLVANIA TRADE COLLECT SRL - Consultanta Fond de Mediu Brasov

Colectare Deseuri Consultanta Fond de Mediu / Management Gestiune Deseuri Brasov reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Colectare Deseuri - Brasov - Consultanta Fond de Mediu / Management Gestiune Deseuri.


   TRANSYLVANIA TRADE COLLECT SRL este o companie ce ofera atat servicii de colectare, depozitare, transport, valorificare deseuri periculoase si nepericuloase, cat si servicii de consultanta in domeniul legislatiei protectiei mediului pe intreg teritoriul Romaniei.

   Astfel, suntem centru de colectare pentru urmatoarele tiipuri de deseuri:
        - Deseuri Acumulatori
        - Deseuri Cauciuc
        - Deseuri Electrice si Electronice
        - Deseuri Feroase si Neferoase
        - Deseuri Hartie si Carton
        - Deseuri Lemn
        - Deseuri Mase Plastice
        - Deseuri Petroliere / Uleiuri Uzate
        - Deseuri Sticla
        - Deseuri Textile
        - Deseuri Anvelope
        - Deseuri Rafie

   Oferim o gama variata de servicii de mediu, astfel incat orice societate sa respecte toate obligatiile ce ii revin conform prevederilor legilor de mediu, evitand amenzile considerabile din domeniu.

   Conform legii, orice companie înregistrata in România trebuieRecycle Pack - Consultanta Fond de Mediu Brasov să ia măsuri pentru protecţia mediului şi să-şi numească un responsabil de mediu care să se ocupe de managementul deşeurilor şi protecţia mediului în cadrul societăţii. În funcţie de activitatea desfăşurată şi de condiţiile menţionate în actele de reglementare, operatorii economici sunt obligaţi să pregătească o serie de raportări lunare, semestriale sau anuale la Agenţia pentru Protecţia Mediului din raza căreia îşi desfăşoară activitatea.

   TRANSYLVANIA TRADE COLLECT SRL preia rolul responsabilului de mediu, asigurand organizarea managementului deşeurilor, întocmirea si depunerea declaraţiilor si rapoartelor către Fondul pentru Mediu, oferind si soluţii pentru reciclarea ambalajelor.

   TRANSYLVANIA TRADE COLLECT SRL este autorizata in instruirea personalului companiei pe care o reprezinţi cu privire la colectarea selectivă şi reciclare.

   Astfel, oferim servicii de mediu specializate – de la gestionarea corectă a tipurilor de deșeuri, realizarea auditului de mediu, evidența gestiunii deșeurilor și raportările către APM şi ANPM, raportările către AFM până la identificarea agenților autorizați de colectare a deșeurilor sau instruirea personalului.

   Prin externalizarea serviciilor de managementul și evidența gestiunii deșeurilor către o firmă specializată în servicii de mediu, se asigură atât garanția respectării legislației de mediu în vigoare cât și găsirea și aplicarea celor mai eficiente soluții.

   Evidenţa gestiunii deşeurilor este reglementată prin Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

   Conform legii, producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor au obligația de a ține la zi o evidenţă a gestiunii deşeurilor, pentru fiecare tip de deşeu și să o transmită agenției de protecția mediului de care aparține.

   Evidenţa gestiunii deşeurilor se raportează anual, conform modelelor prevăzute în anexa 1 a HG 856/2002, cu completările ulterioare.

 

Recycle Pack - Consultanta Fond de Mediu Brasov

 

TRANSYLVANIA TRADE COLLECT SRL
Halchiu - Brasov, Strada Feldioara, nr. 420
Persoana de contact: Alexandru Ionel
tel: 0741.604.180
transylvaniatradecollect@gmail.com

 

Suntem acum si in Codlea, prin firma partenera Bestway Recycling SRL
Str. Venus nr.1, Codlea, Brasov
Persoana de contact: Bogdan Plesca
tel: 0739.368.879

Servicii

   TRANSYLVANIA TRADE COLLECT SRL vă oferă servicii complete de gestionare a deșeurilorRecycle Pack - Consultanta Fond de Mediu Brasov și raportări către Agentia pentru Protectia Mediului (APM). Aveți la dispoziție un consultant dedicat, specializat în managementul deșeurilor, care vă va ajuta în toate procedurile ce țin de gestionarea și raportarea deșeurilor:

  • identificarea și clasificarea deșeurilor generate conform codurilor unice prevăzute de lege;
  • întocmirea evidențelor cantităților și tipurilor de deșeuri generate;
  • identificarea colectorilor autorizați de deșeuri;
  • încheierea de contracte avantajoase cu colectorii autorizați de deșeuri;
  • întocmirea documentelor și a rapoartelor prevăzute de lege, privind deșeurile generate;
  • efectuarea raportărilor - depunerea rapoartelor anuale la Agenția pentru Protecția Mediului.

 

Recycle Pack - Consultanta Fond de Mediu Brasov

Galerie foto