GEB RICICLA SRL - CENTRU DE COLECTARE LICHIDE - APE UZATE - JUD. COVASNA

Colectare Deseuri Deseuri Lichide Apoase / Ape Uzate Covasna reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Colectare Deseuri - Covasna - Deseuri Lichide Apoase / Ape Uzate.


   Gestionarea deșeurilor sau eliminarea deșeurilor reprezintă un cumul de activități și acțiuni necesare pentru recuperarea materialelor reciclabile rezultate din deșeurile propriu-zise de la începutul existentei lor până la eliminarea lor finală.

   Aceasta include, printre altele, colectarea, transportul, tratarea, eliminarea deșeurilor, împreună cu monitorizarea și reglementarea de asemenea aici includem si cadrul juridic și de reglementare care se referă la gestionarea deșeurilor.

   Obiectivul GEB RICICLA este de a oferi partenerilor noștri mijloacele necesare pentru a minimiza amprenta lor asupra mediului.

 Scopul activitatii noastre este sprijinirea agentilor economici si a persoanelor fizice in demersurile lor de reciclare si protejare a mediului inconjurator. Lucram in stransa colaborare cu Ministerul Mediului si cu Agentia pentru protectia mediului Covasna fiind autorizati pentru recuperarea materialelor reciclabile sortate si dorim sa ne implicam activ in miscarea ecologica promovand un comportament eco-responsabil in randul persoanelor fizice si juridice.

 

0737/094.968 – Claudiu Androne

0734/654.915 – Alin Bosea

0368/402.907 - Secretariat

Image result for recycle banner

Servicii

GEB Ricicla - ape mai curate!

APELE INDUSTRIALE…
Caracteristica esentială a apelor uzate industrial o constituie varietatea nelimitată de poluanti şi nocivitatea lor deosebită.
În poluarea cu metale grele a apelor uzate industrial ponderea cea mai mare o au industria minieră, metalurgică, constructoare de maşini şi industria chimică, ce constituie sursa unor poluanti cum sunt: plumbul, zincul, cuprul, cadmiul, arsenul, mercurul etc.
Metalele grele sunt deosebit de toxice pentru organismele vii, determinând inhibarea proceselor enzimatice celulare sau provocând alte numeroase dereglări fiziologice.


CUM SE PROCEDEAZA?
Eliminarea ionilor de metale grele dintr-o apă uzată industrial, prin schimb ionic se bazează pe proprietatea schimbătorilor de ioni – cationiti – de a schimba cationii proprii cu cei din apa uzată.
Tehnologia de epurare prin schimb ionic constă în înlocuirea ionului poluator din apa uzată cu un alt ion care este mult mai putin poluant sau care conduce la obtinerea unui compus chimic insolubil sau mai uşor de îndepărtat. Schimbul ionic dintre zeolit şi ionii de
metale grele este de tip adsorbtie – reactie chimică – desorbtie, iar procesul este determinat de transferul prin porii zeolitului. Procesul este favorizat de creşterea temperaturii, creşterea pH-ului solutiei din apa reziduală, creşterea concentratiei de ioni de metale grele a solutiei initiale, creşterea cantitătii de tuf vulcanic.


CONCLUZII:
Noul produs şi noua tehnologie rezultate în urma proiectului urmăresc ecologizarea şi optimizarea procesului de epurare a apelor uzate rezultate din procesele de acoperiri metalice, precum şi a apelor reziduale din procesul de conservare a minelor prin metode chimice, respectiv schimbul de ioni, încât să corespundă cu cerintele unei dezvoltări durabile, corespunzător strategiei guvernului privind protectia mediului cu scopul îmbunătătirii calitătii vietii prin prevenirea, adaptarea şi restaurarea factorilor de mediu.

Aceste metode sunt doar o mica parte din totalul solutiilor oferite de GEB Ricicla.
Pentru mai multe informatii in legatura cu proiectul dumneavoastra, GEB Recicla va sta la dispozitie apland numerele de telefon afisate!

Related image