PACOS ECO COLECTARE

Colectare Deseuri Consultanta Fond de Mediu / Management Gestiune Deseuri Prahova reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Colectare Deseuri - Prahova - Consultanta Fond de Mediu / Management Gestiune Deseuri.


   Conform legii, orice companie înregistrata in România trebuieRecycle Pack - Consultanta Fond de Mediu Brasov să ia măsuri pentru protecţia mediului şi să-şi numească un responsabil de mediu care să se ocupe de managementul deşeurilor şi protecţia mediului în cadrul societăţii. În funcţie de activitatea desfăşurată şi de condiţiile menţionate în actele de reglementare, operatorii economici sunt obligaţi să pregătească o serie de raportări lunare, semestriale sau anuale la Agenţia pentru Protecţia Mediului din raza căreia îşi desfăşoară activitatea.

   PACOS preia rolul responsabilului de mediu, asigurand organizarea managementului deşeurilor, întocmirea si depunerea declaraţiilor si rapoartelor către Fondul pentru Mediu, oferind si soluţii pentru reciclarea ambalajelor.

   PACOS este autorizata in instruirea personalului companiei pe care o reprezinţi cu privire la colectarea selectivă şi reciclare.

   Astfel, oferim servicii de mediu specializate – de la gestionarea corectă a tipurilor de deșeuri, realizarea auditului de mediu, evidența gestiunii deșeurilor și raportările către APM şi ANPM, raportările către AFM până la identificarea agenților autorizați de colectare a deșeurilor sau instruirea personalului.

   Prin externalizarea serviciilor de managementul și evidența gestiunii deșeurilor către o firmă specializată în servicii de mediu, se asigură atât garanția respectării legislației de mediu în vigoare cât și găsirea și aplicarea celor mai eficiente soluții.

   Evidenţa gestiunii deşeurilor este reglementată prin Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

   Conform legii, producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor au obligația de a ține la zi o evidenţă a gestiunii deşeurilor, pentru fiecare tip de deşeu și să o transmită agenției de protecția mediului de care aparține.

   Evidenţa gestiunii deşeurilor se raportează anual, conform modelelor prevăzute în anexa 1 a HG 856/2002, cu completările ulterioare.

 

   Oferim consultanta de mediu! 

         Servicii de colectare deseuri:       
        Deseuri Acumulatori
        Deseuri Cauciuc
        Deseuri Chimice si Periculoase
        Deseuri Constructii
        Deseuri Electrice si Electronice
        Deseuri Feroase si Neferoase
        Deseuri Hartie si Carton
        Deseuri Industriale
        Deseuri Lemn
        Deseuri Mase Plastice
        Deseuri Petroliere / Uleiuri Uzate
        Deseuri Sticla
        Deseuri Textile
        Deseuri Anvelope
        Deseuri Rafie
      

Indeplinirea obiectivelor conform Legii 249/2015 si OUG 196/2005

 

 colectaredeseuri

Servicii

 

- OBŢINEM AVIZE ŞI AUTORIZAŢII APM .
- ÎNDEPLINIM OBIECTIVE CONFORM LEGII 249/2015.
- OFERIM CONSULTANŢĂ PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR.

 

DE CE CONSULTANŢĂ DE MEDIU?

 

- ZERO AMENZI LA GARDA DE MEDIU!
- REDUCEŢI SEMNIFICATIV COSTURILE!
- TIMP CÂŞTIGAT PENTRU CREŞTEREA AFACERII DUMNEAVOASTRA!

Galerie foto