SC Ecolect Serv SRL

Colectare Deseuri Deseuri Chimice si Periculoase Alba reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Colectare Deseuri - Alba - Deseuri Chimice si Periculoase.


Sc Ecolect Serv Srl are ca principal obiect de activitate : colectarea, transportul, tratarea eliminarea deșeurilor periculoase și nepericuloase.

    Seriozitatea și profesionalismul au făcut ca Sc Ecolect Serv Srl să devină un partener de încredere pe piața deșeurilor. Suntem specializați in colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase.

     Obiective:
          – creșterea calitații serviciilor si eficientizarea lor.
          – dezvoltarea durabiă a serviciilor.
          – protecția mediului înconjurator.
          – împlementarea unor proiecte de recuperare și reciclare a materialelordeseuri_chimice_logo_400_01     Pentru desfasurarea în bune condiții a activității de colectare și transport al acestor deșeuri periculoase și nepericuloase, cu respectarea legislației în vigoare, Ecolect Serv Srl deține un parc auto format din:

          -  Autoutilitare cu capacitate de 3,5 tone, dotate cu instalație frigorifica, semnalizate și inscripționate grafic in conformitate cu dispozițiile codului ADR.
           -  Autoutilitare speciale (Vidanje cu capacitati de încarcare: 10m3 respectiv 11m3).
           -  Autoutilitare cu prelată(capacitate 3.5 tone, 7.5tone, 12 tone si 22tone).
           -  Autoutilitara speciala (platforma pentru transportul vehiculelor scoase din uz).
           -  Autoutilitara speciala (camion cu macara capacitate 7.5 tone).
           -  Autoutilitara speciala (desfundare canalizare cu inalta presiune).

Servicii

Sc Ecolect Serv Srl. poate prelua spre neutralizare următoarele categorii de deşeuri:

  •     de natură organică sau anorganică
  •     reactivi chimici expiraţi identificaţi şi/sau neidentificaţi
  •     amestecuri de solvenţi organici
  •     deşeuri provenite din activitatea medicală (inclusiv deşeuri anatomie patologică)
  •     butelii de gaze sub presiune/lichefiate (clor, hidrogen, azot, acetilenă, oxid de etilenă, etc)
  •     deşeuri de metale grele (mercur, plumb, cadmiu, nichel, crom, etc.)
  •     deşeuri ambalaje (sticlă, carton, metal, etc)
  •     medicamente expirate, etc.