Autoclavarea, cea mai bună soluţie pentru neutralizarea deşeurilor medicale

Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase prin autoclavare, cuajutorul aburilor, pare să fie cea mai bună soluţie pentru eliminarearăspândirii unor epidemii în rândul populaţiei. Firmele ce deţin contracte decolectare a deşeurilor cu marile spitale împiedică introducerea pe piaţă aultimelor tehnologii în domeniu.

Colectarea ineficientă a deşeurilormedicale reprezintă un mare pericol pentru populaţie. Cazurile în caredeşeurile medicale periculoase ajung la gropile de gunoi ale marilor oraşe,nesupravegheate, sunt tot mai des întâlnite. Animalele şi oamenii fără adăpostcare ajung în contact cu deşeurile medicale periculoase “ajută” la răspândirea epidemiilor.

Reporterii noştri au vizitat mai multe spitale dinţară pentru a afla cum sunt gestionate şi neutralizate deşeurile medicalepericuloase. Reporterii “Puterea” au discutat cu reprezentanţi ai unităţilor medicale,ocazie cu care au aflat că în spitalele din România suntutilizate ca şi metode de neutralizare adeşeurilor medicale periculoase: sterilizarea termică - autoclavare(deşeurileinfecţioase, deşeurile înţepătoare/tăietoare, deşeurile chimice şi farmaceutice), dar şi incinerare (nu numai pentru deşeurile anatomo-patologice şi părţileanatomice, ci şi pentru celelalte tipuri de deşeuri medicale periculoase).

Incinerarea deşeurilor medicale periculoase (deşeurile infecţioase, deşeurile înţepătoare/tăietoare, deşeurile chimiceşi farmaceutice) altele decât deşeurile anatomo-patologice şi părţile anatomicepoluează grav mediul înconjurător din cauza emisiilor de noxe periculoase detip dioxină şi furani.

Unele unităţi spitaliceşti neutralizează deşeurile medicale periculoase prin sterilizare termică -autoclavare, urmată de mărunţire în mori speciale, în instalaţii proprii montatela sediul spitalelor, având contract cu firmele de colectare numai pentru deşeurileanatomo-patologice şi părţi anatomice, care obligatoriu trebuie incinerate.autoclavarea

Sunt însă şi spitale ce nu au echipamente proprii pentruneutralizarea eficientă a deşeurilor medicale periculoase, şi care au contractecu firme de colectare. Din nefericire, firmele ce au contracte de colectare adeşeurilor cu marile spitale deţin monopolul pe piaţă şi blochează introducereanoilor tehnologii în domeniu.

Cei mai mulţi medici din spitalele în care am găsitechipamente de neutralizare prin autoclavare ne-au mărturisit că această metodăeste mult mai avantajoasă pentru spitale. Potrivit cadrelor medicale, mareleavantaj al sistemelor de neutralizare prin autoclavare este că acestea nu polueazămediul şi nu prezintă pericol pentru sănătatea personalului operator. Nu estenevoie de măsuri speciale pentru utilizarea şi operarea sistemelor de neutralizareprin autoclavare. Astfel, personalul se poate ocupa de alte activităţi, în timpce aparatul “îşi face datoria”. Cadrele medicale susţin că neutralizarea deşeurilor medicale prinautoclavare este mult mai avantajoasă, instalaţiile fiind uşor de întreţinut şide manevrat. Această metodă de neutralizare a deşeurilor medicale presupunecosturi reduse de operare şi cheltuieli mici şi în ceea ce priveşteconsumabilele. De asemenea, se reduc la zero cheltuielile cu transportul cătrefirmele de colectare. Nu în ultimul rând, se elimină riscul răspândiriidiverselor epidemii, acest procedeu - autoclavarea - fiind utilizat şi îninstalaţiile de sterilizare din secţiile de sterilizare din spitale.

Luând referinţe din spitale despre furnizorii de astfelde instalaţii de neutralizare prin autoclavare, reporterii noştri au aflat ca oparte dintre acestea au fost achiziţionate de la un producător din România -ITM Amiro SA -, unicul producător de instalaţii de sterilizare tip ISM şi de instalaţiide neutralizare a deşeurilor medicale periculoase prin autoclavare.

sursa: puterea.ro