Gestionarea deseurilor

gestionare deseuri   Actiunile şi elementele de infrastructură care au ca scop administrarea deşeurilor produse într-un anumit teritoriu, inclusiv campaniile de informare, colectare, transport, tratare, eliminare a deşeurilor şi alocare a fondurilor pentru aceste acţiuni poartă denumirea de sistem de gestiune integrată a deşeurilor.

   Pentru a atinge obiectivele ambiţioase privind reciclarea şi reducerea cantităţilor de deşeuri destinate depozitării, conform legislaţiei comunitare şi având în vedere experienţa statelor membre ale Uniunii, se pot concluziona următoarele:

  • Nu există niciun sistem universal valabil, deci planificarea trebuie făcută cu grijă şi cu atenţie la detaliile şi carateristicile fiecărei zone. Acest lucru, presupune la rândul lui o analiză a situaţiei iniţiale: cantităţi de deşeuri generate, compoziţia deşeurilor, distribuţia şi atitudinea populaţiei, infrastructura existentă…
  • O primărie a unei localităţi mici nu-şi poate permite instalaţiile de tratare, colectare selectivă şi sistemele de transport necesare, deci primăriile trebuie să  coopereze pentru a utiliza în comun o serie de instalaţii şi dotări, înfiinţând asociaţii în care costurile sunt împărţite.
  • Implicarea activă a populaţiei şi separarea corectă în gospodărie a fracţiilor de deşeuri reciclabile reprezintă elemente esenţiale pentru obţinerea cantităţii şi calităţii materialelor reciclate. Deci, campanii permanente de conştientizare şi informare a populaţiei sunt un ingredient important în atingerea acestor ţinte.
  • O modalitate foarte eficientă de a implica populaţia şi celelalte surse de generare a deşeurilor menajere este stabilirea de modalităţi de aplicare a principiului „poluatorul plăteşte”: cu cât poluezi mai mult (în acest caz prin generarea de deşeuri), cu atât vei plăti mai mult. În acest sens sistemul de taxare ar trebui să aplice acest principiu şi populaţia şi ceilalţi generatori de deşeuri ar trebui informaţi în permanenţă şi cu claritate cu privire la acest lucru.

   În prezent în România aceste sisteme de gestiune sunt în curs de proiectare iar în unele judeţe chiar în curs de construcţie, existând politica de creare a unui astfel de sistem în fiecare judeţ. O parte substanţială a investiţiilor iniţiale va fi finanţată de Fondurile UE de coeziune şi cele structurale.