Învatati despre deseuri

deseuri    În medie, un cetăţean al Uniunii Europene generează in jur de 500 de kilograme de deşeuri menajere anual. Dar ce semnifica deşeurile menajere (sau municipale sau urbane)? Începem prin a da o definitie clara ce sunt deşeurile: orice substanţă (sau obiect) pe care deţinătorul o aruncă sau are de gand sau este necesar să o arunce. Şi atunci, ce semnifica deşeurile municipale? Ele sunt deşeuri din gospodării, la fel ca şi alte deşeuri, care prin natura sau compoziţia lor sunt asimilate deşeurilor din gospodării. Ele sunt de fapt deşeurile pe care le putem vedea direct şi la a căror reducere, refolosire sau reciclare putem contribui cu uşurinţă.

    În final, putem aborda problema şi ca un proces de căutare a utilizării optime a resurselor naturale limitate de care dispunem. Mai întâi trebuie să reducem consumul propriu pe cât posibil, şi apoi, să refolosim la maxim resursele de care dispunem deja şi în final să reciclăm cât mai mult din ceea ce nu poate fi reciclat.

    Înainte de a trece în revistă sugestii şi bune practici pentru optimizarea utilizării resurselor noastre, este bine să ne formăm o idee despre toate tipurile de deşeuri pe care le generăm direct sau indirect. Din totalul deşeurilor pe care fiecare dintre noi le generează în medie, doar un procent de 14% din masa totală este reprezentat de deşeurile manejere. Restul corespunde deşeurilor din sectorul minier (~30%) şi din construcţii/ demolări (~25%), care sunt generate indirect de noi, plus un aport semnificativ al sectoarelor agricol şi industrial.

    Totuşi, este foarte important să avem în vedere nu doar cantităţile ci şi materialele care intră în compoziţia unui anumit produs care în final ajunge deşeu. O evaluare a resurselor necesare pentru a-l produce, precum şi a potenţialului său de poluare ca deşeu, va determina nivelul de efort necesar pentru schimbarea unor aspecte ale ciclului de viaţă al acelui produs, de la modul în care este produs până la modul în care este eliminat.

    Implicarea voastră activă, de exemplu printr-o bună informare şi printr-o separare corectă a fracţiilor de deşeuri care pot fi reciclate, este fundamentală.