Consultanta de Mediu Bucuresti Managementul Deseurilor

Colectare Deseuri Consultanta Fond de Mediu / Management Gestiune Deseuri Bucuresti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Colectare Deseuri - Bucuresti - Consultanta Fond de Mediu / Management Gestiune Deseuri.


Conform legii, orice companie înregistrata in România trebuieRecycle Pack - Consultanta Fond de Mediu Brasov să ia măsuri pentru protecţia mediului şi să-şi numească un responsabil de mediu care să se ocupe de managementul deşeurilor şi protecţia mediului în cadrul societăţii. În funcţie de activitatea desfăşurată şi de condiţiile menţionate în actele de reglementare, operatorii economici sunt obligaţi să pregătească o serie de raportări lunare, semestriale sau anuale la Agenţia pentru Protecţia Mediului din raza căreia îşi desfăşoară activitatea.

Servicii

Prin externalizarea serviciilor de managementul și evidența gestiunii deșeurilor către o firmă specializată în servicii de mediu, se asigură atât garanția respectării legislației de mediu în vigoare cât și găsirea și aplicarea celor mai eficiente soluții.

   Evidenţa gestiunii deşeurilor este reglementată prin Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

   Conform legii, producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor au obligația de a ține la zi o evidenţă a gestiunii deşeurilor, pentru fiecare tip de deşeu și să o transmită agenției de protecția mediului de care aparține.

   Evidenţa gestiunii deşeurilor se raportează anual, conform modelelor prevăzute în anexa 1 a HG 856/2002, cu completările ulterioare.

- OBŢINEREA AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR APM .
- ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR CONFORM LEGII 249/2015.
- CONSULTANŢĂ PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR.

- ZERO AMENZI LA GARDA DE MEDIU
- REDUCEREA SEMNIFICATIVA A COSTURILOR