Eco Serv Recycle SRL

Colectare Deseuri Deseuri Constructii Ilfov reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Colectare Deseuri - Ilfov - Deseuri Constructii.


   ECO SERV RECYCLE este o companie tanara cu personal tanar si calificat in domeniul calitatii mediului, avand ca scop colectarea selectiva a deseurilor generate ata de personele juridice cat si de persoanele fizice, precum si capacitatea de a oferi consultanta pe probleme de mediu firmelor aflate in incapacitatea de a obtine anumite informatii privind acest capitol atat de important pentru viata noastra si copiilor nostril si anume MEDIUL INCONJURATOR.

   ECO SERV RECICLE - a fost infiintata din dorinta de a solutiona necesitatea colectarii, deseurilor nepericuloase si periculoase de pe terirotiul tarii conform normelor, legilor si standardelor europene existente in vigoare. 

   Serviciul de adminstrare cont client include urmatoarele:

   - comunicarea legislatiei de mediu;
Colectare Deseuri Constructii Ilfov

   - identificarea unor solutii optime de depozitare;

   - consultanta si documnetatie pentru evidenta deseurilor;

   - consultanta si documnetatie pentru gestionarea deseurilor;

   - consultanta si documnetatie pentru depozitarea deseurilor;

   - consultanta pentru intocmirea raporturilor catre APM;

   - consultanta pentru intocmirea instiintarilor catre ISU;

   - eliberarea unor certificate de valorificare/eliminare finala;

Punct de lucru:

Sos Stefanesti, Nr. 15, Com. Stefanestii de Jos, Ilfov

Servicii

   Deşeurile municipale  conţin, de obicei, următoarele tipuri de deşeuri din construcţii şi demolări:

  • deşeuri de beton, cărămizi, resturi ceramice;Colectare Deseuri Constructii Ilfov
  • deşeuri lemnoase, sticlă, plastic;
  • deşeuri de asfalt, gudroane şi produse gudronate;
  • resturi metalice;
  • resturi din excavaţii (pământ, pietre, pietriş);
  • deşeuri de materiale izolante;
  • amestecuri de deşeuri din construcţii şi demolări.

    Cantităţile de deşeuri generate depind de disciplina tehnologică (construirea cu generarea unor cantităţi  reduse  de  deşeuri),  iar  în  cazul  demolărilor -  de  mărimea construcţiei  demolate.

   Deşeurile  de  şantier  sunt  deşeuri  mixte  produse  în  timpul construcţiilor, menajărilor, lucrărilor interioare şi asanărilor.

   Compoziţia  lor  este  foarte  eterogenă  şi  ele  includ  resturi  de materiale de construcţii, produşi chimici şi alte materiale auxiliare. În afara elementelor  inerte, ele  pot  conţine  cabluri,  materiale izolante,  materiale  plastice,  reziduuri  metalice,  sticlă,  lemn  şi materiale de ambalaj. 

   Anumite materiale din aceste deşeuri sunt  recuperabile, altele, din contră, trebuie supuse unui tratament special.

Galerie foto