Eco Serv Recycle SRL

Colectare Deseuri Deseuri Menajere Ilfov reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Colectare Deseuri - Ilfov - Deseuri Menajere.


   ECO SERV RECYCLE este o companie tanara cu personal tanar si calificat in domeniul calitatii mediului, avand ca scop colectarea selectiva a deseurilor generate ata de personele juridice cat si de persoanele fizice, precum si capacitatea de a oferi consultanta pe probleme de mediu firmelor aflate in incapacitatea de a obtine anumite informatii privind acest capitol atat de important pentru viata noastra si copiilor nostril si anume MEDIUL INCONJURATOR.

   ECO SERV RECICLE - a fost infiintata din dorinta de a solutiona necesitatea colectarii, deseurilor nepericuloase si periculoase de pe terirotiul tarii conform normelor, legilor si standardelor europene existente in vigoare. 

   Serviciul de adminstrare cont client include urmatoarele:

   - comunicarea legislatiei de mediu;Colectare Deseuri Menajere Ilfov

   - identificarea unor solutii optime de depozitare;

   - consultanta si documnetatie pentru evidenta deseurilor;

   - consultanta si documnetatie pentru gestionarea deseurilor;

   - consultanta si documnetatie pentru depozitarea deseurilor;

   - consultanta pentru intocmirea raporturilor catre APM;

   - consultanta pentru intocmirea instiintarilor catre ISU;

   - eliberarea unor certificate de valorificare/eliminare finala.

Punct de lucru:

Sos Stefanesti, Nr. 15, Com. Stefanestii de Jos, Ilfov

Colectare Deseuri Menajere Ilfov

Servicii

   Sursă

   Deşeurile municipale sunt generate de către gospodării, activităţi comerciale şi alte surse ale căror activităţi sunt asimilate cu cele din gospodării şi a societăţilor comerciale. Ele nu includ alte deşeuri precum cele provenite din minerit, procese industriale, de contrucţie şi demolări.

   Conţinut
Colectare Deseuri Menajere Ilfov

   Deşeurile municipale sunt alcătuite din deşeuri reziduale, deşeuri voluminoase, materiale secundare de la colectarea selectivă (de ex., hârtie şi sticlă), deşeuri menajere periculoase, deşeuri de la curăţarea străzilor şi litiere. Ele sunt alcătuite din materiale precum hârtie, carton, metale, textile, organice(resturi alimentare şi de grădină) şi lemn. Imaginea 1 subliniază compoziţia tipică a deşeurilor municipale. După cum se poate vedea, cea mai mare fracţie este formată din hârtie şi carton cu un procent de 35% din fluxul de deşeuri, urmată de materialele organice cu 25%.

   Cantitate

   Deşeurile municipale reprezintă aproximativ 14% din totalul deşeurilor generate.

   Modalităţi de gestiune

   De cele mai multe ori sunt depozitate pe rampa de deşeuri. Totuşi, unele ţări au luat măsuri de delimitare faţă de depozitare. Alternativele oferite includ incinerarea (într-un procent crescător cu recuperare de energie), recilarea  sticlei, hârtiei, metalelor, plasticului şi a altor materiale, precum şi compostarea.  

   Impact ecologic

   Există multe impacturi potenţiale asociate cu depozitarea deşeurilor, inclusiv cu generarea levigatului şi a gazelor (cu puternic efect de seră), mirosurilor, insectelor, paraziţilor şi modului de folosire a terenurilor în cazul depozitelor de deşeuri.

Colectare Deseuri Menajere Ilfov

Galerie foto