AVE Salaj Ecoserv SRL

Colectare Deseuri Deseuri Menajere Salaj reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Colectare Deseuri - Salaj - Deseuri Menajere.


    Deşeuri industriale, materiale de ambalare, metale, deşeuri din producţie, folie, documente şi multe alte fracţii - cu AVE, o companie certificată ISO pentru gestionare a deşeurilor, aveti siguranţa unei eliminări de încredere, corespunzătoare şi ecologice sau a unei cote maxime de reciclare a fracţiunilor de deşeuri.

Deşeurile care se acceptă spre depozitare sunt:
deseuri_1_04

  •     deşeuri menajere
  •     deşeuri nepericuloase din industrie şi comerţ
  •     deşeuri din construcţii şi demolări,
  •     deşeuri provenite din grădinărit ( agricole)


Depozitarea deşeurilor se face cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare.

Depozitul de deşeuri menajere din localitatea Crişeni se află în administrarea societăţii noastre. Depozitare o suprafaţă de 4,34 ha.

Anul preconizat pentru închiderea depozitului de deşeuri menajere din Crişeni este 2017.

Deşeurile care se acceptă spre depozitare sunt:

  •     deşeuri municipale
  •     deşeuri nepericuloase din industrie şi comerţ
  •     deşeuri din construcţii şi demolări
  •     pământ
  •     deşeuri verzi


Conform standardelor europene şi cerinţelor legale în domeniul protecţiei mediului societatea investeşte constant în prevenirea poluării, promovează reciclarea şi astfel diminuarea cantităţilor depozitate.

Serviciile noastre sunt perfect adaptate la mediul înconjurător. Totodată suntem parteneri de nădejde în programe pentru protecţia mediului.

Servicii

    Sursă
    
Deşeurile municipale sunt generate de către gospodării, activităţi comerciale şi alte surse ale căror activităţi sunt asimilate cu cele din gospodării şi a societăţilor comerciale. Ele nu includ alte deşeuri precum cele provenite din minerit, procese industriale, de contrucţie şi demolări.


    Conţinut
    
Deşeurile municipale sunt alcătuite din deşeuri reziduale, deşeuri voluminoase, materiale secundare de la colectarea selectivă (de ex., hârtie şi sticlă), deşeuri menajere periculoase, deşeuri de la curăţarea străzilor şi litiere. Ele sunt alcătuite din materiale precum hârtie, carton, metale, textile, organice(resturi alimentare şi de grădină) şi lemn. Imaginea 1 subliniază compoziţia tipică a deşeurilor municipale. După cum se poate vedea, cea mai mare fracţie este formată din hârtie şi carton cu un procent de 35% din fluxul de deşeuri, urmată de materialele organice cu 25%.


    Cantitate
    
Deşeurile municipale reprezintă aproximativ 14% din totalul deşeurilor generate.


    Modalităţi de gestiune
    
De cele mai multe ori sunt depozitate pe rampa de deşeuri. Totuşi, unele ţări au luat măsuri de delimitare faţă de depozitare. Alternativele oferite includ incinerarea (într-un procent crescător cu recuperare de energie), recilarea  sticlei, hârtiei, metalelor, plasticului şi a altor materiale, precum şi compostarea.  


    Impact ecologic
    
Există multe impacturi potenţiale asociate cu depozitarea deşeurilor, inclusiv cu generarea levigatului şi a gazelor (cu puternic efect de seră), mirosurilor, insectelor, paraziţilor şi modului de folosire a terenurilor în cazul depozitelor de deşeuri.  

Related image